Klientide tagasiside

Suur tänu! Väga professionaalne koduleht. Olen tulemusega väga rahul.
Soovitan teie teenuseid edasi kindlasti!

Karle Kits, Estpoolsperth.com.au

Aalto Eesti OÜ

Aalto Eesti OÜ


Suur tänu Strateegiaturunduse meeskonnale kiire ja professionaalse lahenduse eest Aalto Eesti OÜ kodulehe valmimiseks! Koostöö oli suurepärane, saime palju kasulikke soovitusi. Kõik küsimused leidsid kiired vastused. Julgen soovitada!

Haridusamet

Haridusamet


Jäime teenuse osutamise ja paindliku teenindusega igati rahule.

Marie Rosin

Eesti Võlausaldajate Liit


Asjatundlik teenindus, oskus välja tuua plusse ja miinuseid – kliendi soov ei pruugi olla alati harmooniline ja töötav lahendus, seetõttu on vajalik pöörduda professionaalide poole. Oleme tööga igati rahul.

Kertel puhkemaja

Kertel puhkemaja


Oli meeldiv koostöö. Saime palju häid ideid ja kogu suhtlus oli kiire ning asjalik. Uus koduleht on super!

Pärnu Cruises

Pärnu Cruises


Tänan järjekordse koostöö eest. Tegemist juba teise kodulehega, mis meile valmistasite. Oleme lõpptulemusega jällegist igatepidi rahul. Koduleht valmis kiiresti ja vastas ootustele.

Kaupo Uuetoa

Estcut


Tänan, et aitasite meil luua ettevõtte uue kodulehe uue välimuse ja kogu sisu. Uue kodulehe valmistamine võttis vähem aega, kui olime arvanud. Peale kodulehe avamist, saime uusi kontakte ja hinnapäringuid juba esimesel nädalal. Oleme väga rahul, täname!

Asko Mägi

Cnc Wood


There was great cooperation. Website Making proceeded from first call until the final outcome nicely. We are pleased with the company's new website, and we surely recommend your services to others.

Pekka Savonen

Vonen Filters


The new web site looks amazing ! Thank you for the smooth and professional cooperation!

Pekka Savonen

Vonen


Uus koduleht näeb hämmastav välja! Tänan sujuva ja asjatundliku koostöö eest!

Asko Mägi

CNC Wood


Oli suurepärane koostöö. Kodulehe tegemine oli sujuv alates esmakõnest kuni kodulehe valmimiseni. Oleme ettevõtte uue kodulehega rahul ja julgeme soovitada teie teenuseid ka teistele.

Karle Kits

Est Pool Renovations


Suur tänu! Väga professionaalne koduleht. Olen tulemusega väga rahul. Soovitan teie teenuseid kindlasti edasi.

Ülle Pihlak

Business Prana Consulting / EBS õppejõud


Tuli mõte kodulehele e-pood lisada ja googeldades jõudsin esimesena Teieni. Vastus tuli nii kiirelt, et ei pidanudki edasist otsimist vajalikuks. Kogu protsessiga ja lõpptulemusega jäin väga rahule. Operatiivsus ja kiire reageerimine lausa üllatasid. Super töö!

Marie Rosin

Inforegister | EVUL - Estonian Creditors Union


Very knowledgeable service, the ability to bring out the pros and cons - the customer's desire is not always a harmonious working solution, therefore it is necessary to seek professional advice. We are fully satisfied with the work .

Marie Rosin

Estonian Creditors Union


Very knowledgeable service , the ability to bring out the pros and cons - the customer's desire is not always a harmonious working solution , therefore it is necessary to seek professional advice. We are fully satisfied with the work.

Marie Rosin

Eesti Võlausaldajate Liit


Asjatundlik teenindus, oskus välja tuua plusse ja miinuseid – kliendi soov ei pruugi olla alati harmooniline ja töötav lahendus, seetõttu on vajalik pöörduda professionaalide poole. Oleme tööga igati rahul.

Ilmar Pääbo

Medserv Grupp OÜ


The company needed a new website. After sending many queries to web development companies, Strateegiaturundus quickly responded. Their quotation was transparent and all neatly written out for what and how much is asked. After the telephone conversation and the meeting it was clear that they were going to deal. Co-operation goes smoothly, and so far all of the questions and solutions to problems are found soon after the completion of the web site.

If anyone still does not know the contacts, feel free to ask.

I strongly recommend!

Ilmar Pääbo

Medserv Grupp OÜ


Firmale oli vaja uut veebilehte. Peale päringute saatmist paljudele tegijatele reageeris kiirelt ka Strateegiaturundus. Nende pakkumine oli läbipaistev ja kõik kenasti lahti kirjutatud mille eest ja kui palju küsitakse. Peale telefonivestlust ja kohtumist oli selge, et nendega läheb diiliks. Koostöö sujub ladusalt siiani ja kõikidele küsimustele ja probleemidele leitakse kiiresti lahendused ka peale veebilehe valmimist. Soovitan!

Taavi Hanson

Puurvesi OÜ


Two years later

We were very pleased with Strateegiaturundus service and with the end result. Even now, two years later the company is interested how website working and are offering us a constant care. And all our calls and e-mails are answered promptly

Taavi Hanson

Puurvesi OÜ


Strateegiaturunduse teeninduse ja lõpp tulemusega jäin väga rahule ja olen seda tänagi, kaks aastat hiljem, seda seetõttu, et tuntakse huvi kuidas koduleht toimib ja pakutakse järjepidevat hooldust. Endiselt vastatakse kõnedele ja emailidele operatiivselt.

Haridusamet

Haridusamet


Our institution is very satisfied with the provided service

Haridusamet

Haridusamet


Jäime teenuse osutamise ja paindliku teenindusega igati rahule.

Aalto Eesti OÜ

Aalto Eesti OÜ


Many thanks to the team of Strateegiaturundus for quick and professional website development solution for Aalto Eesti Ltd. The cooperation was excellent, we got a lot of useful recommendations. All the issues got immediate answers. I recommend!

Aalto Eesti OÜ

Aalto Eesti OÜ


Suur tänu Strateegiaturunduse meeskonnale kiire ja professionaalse lahenduse eest Aalto Eesti OÜ kodulehe valmimiseks! Koostöö oli suurepärane, saime palju kasulikke soovitusi. Kõik küsimused leidsid kiired vastused. Julgen soovitada!

Tähtede Poole OÜ

Tähtede Poole OÜ


Great cooperation Partner, professional and customer focused.

Tähtede Poole OÜ

Tähtede Poole OÜ


Hea koostööpartner, professionaalne ning kliendile keskendunud.

Rain Meier

Begores.com


Our corporate website needed updating, and we sent a number of queries to web developers. Strateegiaturundus responded promptly and personalized offer, which was very detailed and task oriented. After addition telephone conversations and meetings, it was clear that we will do a deal. Cooperation went smoothly, all the questions and wishes the company quickly found us a suitable solution. I recommend!

Rain Meier

Begores.com


Ettevõtte veebileht vajas uuendamist ja saatsin päringuid paljudele tegijatele. Strateegiaturundus vastas kiirelt ja personaalse pakkumisega, milles oli näha süvenemist püstitatud ülesandesse. Peale telefonivestlust ja kohtumist oli selge, et lööme käed. Koostöö sujus ladusalt, kõikidele küsimustele ja soovidele leidis töövõtja kiirelt meile sobivad lahendused. Julgen soovitada!

Jüri Hanson

Soojustus puistevillaga OÜ


We needed a new website with marketing on the internet. Website was exactly as we had in mind. Search engine visibility significantly improved. Website visitors increased exponentially, and the number of inquiries multiplied.

Jüri Hanson

Soojustus puistevillaga OÜ


Vajasime uut kodulehte koos internetiturundamisega. Koduleht sai täpselt selline, nagu silmas pidasime. Otsingumootorites leitavus paranes märgatavalt. Kodulehe külastatavus suurenes hüppeliselt ning hinnapäringute arv mitmekordistus.

Risto Repo

Asitek Äri OÜ


Strateegiaturundus made our company a new website, along with an E - commerce solution. I am completely satisfied with the quality of the website. And with that price, I found this to be very valuable deal.

Risto Repo

Asitek Äri OÜ


Strateegiaturundus tegi meie ettevõttele uue kodulehe, koos epoe lahenduse ja internetiturundusega. Oleme lahendusega väga rahul. Tänu uuele turundusstrateegiale osutus kauba müük epoe kaudu edukamaks, kui lootsime.

Ragnar Mardim

Dalbergia OÜ


New website offered an excellent investment! Already one week after the completion of the homepage, the new price inquiries began to come into our inbox. I was very satisfied with the work.

Ragnar Mardim

Dalbergia OÜ


Uus koduleht pakkus suurepärast investeeringut! Juba nädal peale kodulehe valmimist, hakkasid värsked hinnapäringud postkasti tulema. Jäin tööga väga rahule.

Taavi Hanson

Puurvesi OÜ


I was very pleased with Strateegiaturundus customer service and with the end result. E-mails and phone calls were answered immediately and the deadline was complied with. And all this with very good good price. I recommend!

Taavi Hanson

Puurvesi OÜ


Strateegiaturunduse teeninduse ja lõpptulemusega jäin väga rahule. Emailidele ja kõnedele vastati koheselt ning tähtajast peeti kinni. Ja seda kõike ka veel hea hinnaga. Julgen soovitada!

Maarja Vahi

Maarjavahi.com


I am very happy with the work! I liked how Strateegiaturundus people were patient and bothered to show how to do even the simplest things even to people who have not previously been experienced with Wordpress. The answers to all my questions I got quickly and thoroughly.

Maarja Vahi


Olen tööga väga rahul! Meeldis, et Strateegiaturundus inimesed olid kannatlikud ja viitsisid ka kõige lihtsamad asjad teha puust ja punaseks, et ka sellised inimesed, kes varem sellega kokku puutunud ei ole, asjast aru saaksid. Vastused sain kiiresti ja kõigile oma küsimustele põhjalikult.

Svea Urvak

Ilusalongid.ee


Olime olukorras, kus meie ilusalongide portaal oli ajale jalgu jäänud. Vajasime tervet uut portaali, koos kõigega mis sinna juurde kuulub. Võtsime ühendust mitme veebilahendusi pakkuva ettevõttega, kellest silma jäi Strateegiaturundus, justnimelt põhjusel, et meie projekti pühenduti algusest peale põhjalikult. Valmis saime kaasaegse, kergesti hallatava ilusalongide portaali ja tänu otsingumootoritele optimeerimise - igapäevased külastused tõusid mitmekordselt!